CHILDREN IN INDIA VZW

CHILDREN IN INDIA vzw

is een Belgische sociale organisatie die arme, blinde,zieke en ongeschoolde kinderen in India een menswaardiger bestaan probeert te geven.
Er is educatieve, medische en sociale SPONSORING. Jaarlijks worden er ook één of meerdere PROJECTEN gesteund.

Via de school krijgen de armste kinderen ook voedsel en medische hulp indien nodig.
Onderwijs is de beste manier om de armoede te bestrijden, maar sinds een paar jaar geven we ook steun aan alleenstaande moeders of gezinnen waar de vader niet meer kan werken.

 

Sponsor een arm kind in India

Het sponsoren van een kind of gezin bedraagt €12,50 per maand of 41 cent per dag.

U ontvangt alle informatie over het kind, het gezin en de familiale toestand.
Twee tot driemaal per jaar ontvangt u een brief van uw pleegkind (in het Engels) die door ons wordt vertaald indien u dit wenst.

Heeft u beslist een arm kind in India te helpen?
Gelieve ons dan uw naam, voornaam en adres door te sturen. Wij sturen u alle nodige informatie.

contact

Copyright (c) 2014 - CHILDREN IN INDIA vzw, Boelare 32/3, 9900 Eeklo
tel. 09 3782277 childreninindia@hotmail.com